Proxecto Educativo

GLOBALIZACIÓN

O desenvolvemento do nen@ é global, captan a realidade como un todo, poñendo en xogo aspectos psicomotrices, afectivos e comunicativos.

APRENDIZAXE SIGNIFICATIVA

É necesario que o nen@ comprenda o significado da súa aprendizaxe.

ACTIVIDADE

Nesta etapa da súa vida o nen@ descobre todo a través da súa propia acción.

AFECTIVIDADE

A esta idade dependen completamente dos adultos e necesitan sentirse seguros do afecto que lles propiciamos.

DIVERSIDADE

Cada nen@ é diferente.

SOCIALIZACIÓN

O nen@ vaise facendo sociable a medida que vai crecendo e por tanto deberemos potenciar o contacto cos outros nenos como cos adultos.