De acordo co establecido pola normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que está a facilitar os seus datos de carácter persoal ao Responsable de Tratamento: ESCOLA INFANTIL CHIP – CHOP, S. C. G., con dirección en R /NAVEGANTES, Nº20-22, BAIXO – 15401 FERROL (A Coruña) e correo electrónico chip_ chop92@ yahoo.es.

1. Finalidade do tratamento

Os datos recompilados serán unicamente os detallados no formulario de contacto, así como aqueles que vostede mesmo facilítenos nos apartado “Comentarios”.

ESCOLA INFANTIL CHIP – CHOP poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo coas seguintes finalidades:

  • Xestionar a súa navegación a través do Sitio web.
  • Xestionar o servizo de Atención ao Usuario, para dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poida ter relativas á información incluída no Sitio web, así como calquera outras consultas que poida ter.
  • Xestionar o cumprimento, mantemento, desenvolvemento e control de calquera relacións que ESCOLA INFANTIL CHIP – CHOP manteña con vostede.

O feito de non facilitar certa información sinalada como obrigatoria, pode conlevar que non sexa posible xestionar a súa petición a través do formulario de contacto.

En el caso de que nos aporte Datos Personales de terceros, usted se responsabiliza de haber informado y haber obtenido el consentimiento de estos para ser aportados con las finalidades indicadas en los apartados correspondientes de la presente Política de Privacidad y Cookies.

2. Lexitimación do tratamento dos seus datos de carácter persoal

A lexitimación baséase no consentimento que vostede nos outorga ao clicar o botón “ACEPTO A POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS E PRIVACIDADE”.

3. Destinatarios de cesións

Non cederemos os seus datos a terceiros, salvo para dar cumprimento a unha obrigación legal.

4. Dereitos

Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos.

  • Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.
  • Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión (dereito ao esquecemento).
  • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse ao tratamento.
  • Dereito á portabilidade dos datos.
  • Dereito á retirada de consentimento.

Para exercer os seus dereitos non ten máis que realizar unha solicitude por escrito e acompañala dunha copia do seu DNI.

ESCOLA INFANTIL CHIP – CHOP dispón de formularios adecuados ao respecto. Non ten máis que solicitalos ou ben presentar o seu propio escrito en chip_chop92@yahoo.es.

5. Medidas de seguridade

ESCOLA INFANTIL CHIP – CHOP ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas.